Numbers 1-20 English

Memory w formie kolorowanki do wycięcia z liczbami od 1 do 20 oraz słownymi odpowiednikami po angielsku. Plik pdf do pobrania w formacie A4 – plik

Dodaj komentarz